U bent hier: Home » Schoolteam » Zorg- & SES » Zorgcoördinator

Zorgcoördinator

Cindy De Boeck

Wat doet een zorgcoördinator?

Te samen met directie en leerkrachten waak ik erover dat ieder kind zich goed voelt in de school.

Hoe doe ik dat?

Elk kind wordt er gedurende zijn hele schoolloopbaan in de kleuter- en basisschool opgevolgd. Ik zorg ervoor dat alle lln. regelmatig worden gescreend. Op deze manier kunnen wij eventuele kinderen die afhaken terug op het goede spoor helpen d.m.v. remediërende leerstof.

Leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ADHD, autisme enz. … verdienen extra aandacht. Om deze kinderen zo comfortabel mogelijk door de basisschool te loodsen volgde ik de afgelopen 3 schooljaren verschillende opleidingen inzake de verschillende leerstoornissen. Samen met de leerkracht (die nog steeds de spilfiguur blijft bij de educatie van uw kind), de gok-leerkracht, het clb en eventueel externen worden er een aantal maatregelen afgesproken om kinderen met leerstoornissen (vastgesteld door het clb of externe erkende instellingen) beter te kunnen begeleiden.

Bij implementatie van nieuwe methodes leren leren ( Beertjes van Meichenbaum, Wathoe-methode ondersteun ik de leerkrachten en zie ik op het continuüm ervan, doorheen de kleuter- en basisschool, toe.

Samen met de gok-leerkracht (gok = gelijke onderwijskansen) ben ik ook vertrouwenspersoon. D.w.z. dat kinderen ten allen tijde vertrouwelijk met hun problemen bij een van ons terecht kunnen.

Samen met de directie en de leerkrachten onderhoud ik contacten met ouders en externen door o.a. het inrichten van mdo’s (multidisciplinair overleg met ouders, CLB-medewerkers, logopedisten, medewerkers van revalidatiecentra, gon-begeleiders enz. …)

Al bij al probeer ik er mee voor te zorgen dat iedereen (kinderen, leerkrachten en ouders) gedurende het verblijf in de basisschool “gelukkig” kan zijn!