U bent hier: Home » Schoolteam » Zorg- & SES » Gelijke onderwijskansen

GOK = Gelijke kansenonderwijs

Het ganse schoolteam heeft een planning opgezet om via o.a. preventie ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen. Ook wordt er getracht om de leerlingen en de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het ganse schoolgebeuren.

Wat houdt deze taak zoal in?

 • De GOK-planning mee uit werken en evalueren.
   
 • Samen met de klastitularis, observeren en bespreken wij de kleutertjes en de leerlingen van de lagere school, kortom alle kinderen die extra aandacht vragen binnen het schoolgebeuren. In onderling overleg wordt er dan naar hulpmiddelen gezocht, om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

  De opvolging hiervan wordt, op geregelde tijdstippen tijdens het schooljaar, besproken met het zorgteam, de leerkracht, het CLB, eventueel ook met directie, ouders en/of externen.
   
 • In overleg met de leerkracht, help ik de kinderen te begeleiden, zowel binnen de groep, als buiten de klas.
   
 • Vertrouwenspersoon voor leerkrachten en /of leerlingen. Bij pestproblemen wordt de “no-blame”methode toegepast. Via deze methode is het mogelijk om pestgedrag een halt toe te roepen. We leren hoe we dit samen kunnen aanpakken.

Een groot pakket, maar wel zeer gevarieerd, met als hoofddoel mee te werken aan een school waar iedereen zich goed voelt.