U bent hier: Home » Schoolteam » Lager onderwijs » 5e Leerjaar

5e Leerjaar - L5

Het vijfde leerjaar is een spannend jaar… Voor het eerst krijgen de kinderen lessen Frans. De nadruk ligt hierbij op het spreken en het begrijpen. De kinderen leren zich uitdrukken in het Frans en ook de Franse werkwoorden komen uitgebreid aan bod.


Voor wiskunde bouwen we verder op de leerstof van het vierde leerjaar: we breiden de decimale getallen en de breuken uit en we leren nu ook bewerkingen tot 10 000 000! We leren een heleboel nieuwe strategieën, zoals het zoeken naar grootste gemeenschappelijke deler en kleinste gemeen veelvoud. We maken kennis met de Romeinse cijfers. Samen lossen we dagelijks realistische problemen op verweven in alle leergebieden.


Bij Nederlands leggen we de klemtoon niet alleen op de vaardigheden maar ook op het verwerven van kennis. In het vijfde leerjaar moeten de leerlingen al een heleboel zaken zelfstandig voorbereiden. Er worden ook heel wat leesopdrachten voorzien in het kader van leesbevordering. Maar ook spelling wordt niet vergeten: elke week wordt er een woordpakket ingeoefend. Bij taalbeschouwing leren we opzoeken in een woordenboek, we leren over verwijswoorden, de trappen van vergelijking en we denken na over zinnen.

Tijdens de lessen muzische vorming zijn we samen met het zesde leerjaar zeer creatief. We ontdekken de beeldende kunst, de verschillende drama technieken en genieten muzikaal. Ook media komt aan bod.

WO volgen we samen met het zesde leerjaar bij meester Dane. Actuele thema’s worden onder de loep genomen met veel aandacht voor elk kind individueel. En onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam” gaan we wekelijks turnen bij meester Michael en gaan we tweewekelijks zwemmen.