U bent hier: Home » Schoolteam » Lager onderwijs » 1e Leerjaar

1e Leerjaar

Hallo, ik ben juf Nele van het eerste leerjaar.
In mijn klas wil ik een plek creëren waar kinderen zich goed voelen en hun interesses kunnen uitdiepen. Want enkel met welbevinden en betrokkenheid is er kans om te leren. Dat leren doen we op ons eigen tempo, van en met elkaar.

Een dag in onze klas:
We maken zelf onze boekentas leeg en starten de dag met een kringgesprek. Tijdens dit kringgesprek wordt ook de dag overlopen. Nadien starten lessen zoals Nederlands, wiskunde,…


Aan de hand van structureerwoorden leren de kinderen lezen.
Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte automatiseren.
Met de methode "Veilig leren lezen" (Kim-versie) kan ik de leerlingen al snel nieuwe woorden laten lezen met de letters die ze hebben geleerd. Verder is er veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen.
In Veilig leren lezen oriënteren de kinderen zich bij elk structureerwoord op de letters die in dat woord aan bod komen. De volgorde waarin de letters aan bod komen in Veilig leren lezen dient als basis voor  schrijfmethoede 'ik pen!'. 


Tijdens de lessen wiskunde leren we de getallen en hoeveelheden tot 20 kennen, bewerkingen tot 20, splitsen, problemen oplossen, meten, wegen... Dit allemaal op een speelse manier. De kinderen leren inzicht krijgen in getallen en bewerkingen door veel zelf uit te voeren met materiaal.

Op basis van verschillende thema’s worden alle WO-domeinen onder de loep genomen.
Om dit alles nog (inter)actiever en aantrekkelijker te maken, kan ik gebruik maken van een smartbord en heel veel materiaal. Ikzelf en de kinderen zijn er helemaal weg van...