U bent hier: Home » Info » Uitstappen » Bibilotheekbezoek

Bibliotheek

Vanaf de tweede kleuterklas brengen alle klassen regelmatig een bezoek aan de openbare bibliotheek van Sint-Amands. Naast het uitlenen van boeken krijgt elke klas ook een themarondleiding.
Het lidmaatschap is, voor leerlingen van kleuter- en lagere school, gratis.

Tussentijdse bibbezoeken kunnen enkel aangemoedigd worden.
Bij de laatste ontlening in juni, worden alle boeken binnen gebracht; uw zoon of dochter kan dan geen boeken mee naar huis nemen. De bib is tijdens de vakantieperiode wel geopend, iedereen kan dus twee maanden lang naar hartenlust blijven ontlenen en lezen, maar op eigen initiatief.