U bent hier: Home » Info » Projecten » Comenius-project

Comenius project

Onze school nam in de schooljaren 2009-2011 deel aan een Comeniusproject.

Comenius is één van de onderdelen van het Europees Programma ‘Een Leven Lang Leren’ en richt zich tot alle geledingen van het schoolonderwijs.

Algemene doelstellingen

  • Bij jongeren en onderwijspersoneel de kennis en het begrip ontwikkelen over de culturele en taalkundige diversiteit in Europa en de waarde daarvan.
  • Jongeren de basisvaardigheden en –competenties helpen bijbrengen die nodig zijn voor persoonlijke ontwikkeling, toekomstige tewerkstelling en actief Europees burgerschap.

Specifieke doelstellingen

  • Partnerschappen tussen scholen in de verschillende lidstaten kwantitatief en kwalitatief doen toenemen en leerlingen te betrekken bij gezamelijke onderwijsactiviteiten
  • Het leren van moderne vreemde talen bevorderen
  • De ontwikkeling van vernieuwende op ICT gebaseerde inhoud, diensten, pedagogische benaderingswijzen en praktijken voor levenslang leren
  • De kwaliteit van en de Europese dimensie in de opleiding en nascholing van leerkrachten versterken
  • Mobiliteit in de verschillende lidstaten doen toenemen