U bent hier: Home » Info » Praktische info » Kinderdagverblijf

GO! kinderdagverblijf 't Schorreke

Scholengroep Rivierenland beschouwt kinderopvang als een basisbehoefte voor ouders.
Met het organiseren van kinderopvang doet de scholengroep aan maatschappelijke dienstverlening waarbij de realisatie van drie maatschappelijke functies wordt nagestreefd: een economische, een educatieve en een sociale functie.

GO! kinderdagverblijf 't Schorreke is gehuisvest op ons schooldomein. De werking van het kinderdagverblijf en de kleuterafdeling van onze basischool zijn op elkaar afgestemd.

Kwaliteitsvolle opvang

Het zelfstandig kinderdagverblijf wil in eerste instantie een tweede thuis bieden aan de kinderen. Het team van begeleiders volgt en stimuleert de algemene ontwikkeling van de kinderen, met bijzonder veel aandacht voor de affectieve behoeften van ieder kind. De dienstverlening omvat niet alleen de verzorging van baby's en peuters, maar ook de opvoedkundige begeleiding, als aanvulling op de opvoeding thuis. Het kinderdagverblijf staat in voor een gezonde en gevarieerde voeding in functie van de leeftijd van het kind. Om de kwaliteit van de opvangvoorziening te bevorderen volgen de begeleiders geregeld nascholing. Om de kwaliteit te waarborgen staat het kinderdagverblijf onder toezicht van Kind&Gezin.
De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar.

Openingstijden

GO! kinderdagverblijf 't Schorreke is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7 u. tot 18 u.

Vakantieregeling

Het kinderdagverblijf is gesloten voor de jaarlijkse vakantie:
• 1 week tussen Kerstmis en nieuwjaar
• 3 opeenvolgende weken in juli en/of augustus

Inschrijvingen

De inschrijvingen vinden plaats in het kinderdagverblijf, na afspraak met de verantwoordelijke. Op die manier krijgen de ouders de kansom kennis te maken met het kinderdagverblijf en met het personeel. Tijdens een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijke wordt het huishoudelijk reglement besproken. Daarna wordt een administratief dossier met volgende documenten samengesteld:

• Inlichtingenfiche
• Individueel opvangplan
• Schriftelijke overeenkomst

Meer info

GO! kinderdagverblijf 't Schorreke
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
kinderdagverblijf.schorreke@g-o.be
www.kinderdagverblijf-schorreke.be

Verantwoordelijke: Katleen Michiels