U bent hier: Home » Info » Ouders » Schoolagenda

Schoolagenda & studiecontrole

Schoolagenda

De schoolagenda is in eerste instantie een communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Bovendien is het een hulpmiddel bij het plannen van lessen, activiteiten en taken.
Het is noodzakelijk dat de agenda dagelijks door de ouders wordt ondertekend.
 

Studiecontrole

Op school doen we er alles aan om de studieresultaten van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen en te rapporteren. Het is belangrijk dat u als ouder, uw kind ook thuis opvolgt. U kan dit doen door toetsresultaten, schriftjes en werkjes van uw kind te bekijken, huiswerk op te volgen en regelmatig te vragen naar het verloop van de schooldag.
U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind via rapporten en schoolagenda.
Na afspraak kan steeds terecht op school voor een gesprek met directie, klastitularis of zorgleerkracht.