U bent hier: Home » Info » Ouders » Oudercontact

Oudercontact

Wij organiseren drie oudercontacten per schooljaar. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht met u de kennis, de vaardigheden en de attitudes die geëvalueerd en geobserveerd werden bij uw kind.

In het belang van het kind verwacht de school dat ouders zich engageren om steeds aanwezig te zijn op het oudercontact. De school engageert zich om te zoeken naar een alternatief overlegmoment als de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het oudercontact.

De data van deze oudercontacten worden u samen met de vakantiedagen meegegeven op het einde van het schooljaar en vindt u ook terug in het schoolreglement en op deze webstek (Vakanties & vrije dagen).