U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Oudercontact

Een persoonlijk contact tussen leerkracht en ouder(s) is belangrijk. Daarom organiseren wij een aantal oudercontacten, gespreid over het schooljaar.

lees meer >
 

Schoolagenda / Heen-en-weerschriftje

Het heen-en-weerschriftje van de kleuter en de schoolagenda van uw zoon of dochter zijn belangrijke communicatiekanalen.

lees meer >
 

Ouderbijdrage

Het decreet Basisonderwijs bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen aan ouders mogen vragen voor de kosten die zij maken om met hun leerlingen de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Onze school organiseert heel wat activiteiten die het leren voor kinderen boeiender en aangenamer maken. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, dienen scholen met een dubbele maximumfactuur te werken.

lees meer >
 

Huiswerkbeleid

Het is belangrijk dat u als ouder, ook thuis uw kind opvolgt. Hoe doet u dat?

lees meer >
 

School- en studietoelagen

Er hebben meer mensen recht op een schooltoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt.
Misschien ook u!

lees meer >