U bent hier: Home » Info » Onze school » Levensbeschouwelijke vakken

Levensbeschouwelijke vakken

Bij de eerste inschrijving van uw leerplichtig kind in het GO! bepalen de ouders, bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Deze keuze op het einde van elk schooljaar gewijzigd worden en dit voor 30 juni.

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer bekomen op aanvraag een vrijstelling.

De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast en bepaalt op welke wijze de lestijden waarvoor men is vrijgesteld moeten ingevuld worden.

Onze leerkrachten LBV >