U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, liefst na telefonische afspraak op het nummer 052 33 21 05, inschrijven en/of vrijblijvend de klassen bezoeken met uw kind.
Tijdens de zomervakantie kan u inschrijven van 1 tot en met 5 juli en van 16 tot en met 31 augustus.

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u ons online inschrijvingsformulier invullen >.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de kids-ID van uw kind bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

Instapdata voor kleuters
- de eerste schooldag na de zomervakantie
- de eerste schooldag na de herfstvakantie
- de eerste schooldag na de kerstvakantie
- de eerste schooldag van februari
- de eerste schooldag na de krokusvakantie
- de eerste schooldag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na Hemelvaart

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden.
De klassenraad neemt hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van het bevoegde CLB.

Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

Of U een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt U te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be


 

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 18/01/2018 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2016 20 20
  2015 20 12
  2014 20 12
  2013 20 9
Leerjaar L1 25 13
  L2 25 16
  L3 25 8
  L4 25 9
  L5 25 11
  L6 25 20