U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, liefst na telefonische afspraak op het nummer 052 33 21 05, inschrijven en/of vrijblijvend de klassen bezoeken met uw kind.
Tijdens de zomervakantie kan u inschrijven van 1 tot en met 5 juli en van 16 tot en met 31 augustus.

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u ons online inschrijvingsformulier invullen >.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de kids-ID van uw kind bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

Instapdata voor kleuters
- de eerste schooldag na de zomervakantie
- de eerste schooldag na de herfstvakantie
- de eerste schooldag na de kerstvakantie
- de eerste schooldag van februari
- de eerste schooldag na de krokusvakantie
- de eerste schooldag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na Hemelvaart

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden.
De klassenraad neemt hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van het bevoegde CLB.

Schooltoeslag

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter- of lager onderwijs volgen in Vlaanderen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. U ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.


 

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 8/9/2019 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2017 20 13
  2016 20 5
  2015 20 12
  2014 20 12
Leerjaar L1 25 7
  L2 25 18
  L3 25 11
  L4 25 2
  L5 25 11
  L6 25 11